Aspero

 
Vår vision: Aspero skapar vinnare. Vi tror på att alla elever kan bli vinnare i flera aspekter: socialt, studiemässigt och idrottsligt.

Alla elever ska utvecklas efter sin förmåga, sina förutsättningar och sin ambition. Vi både ställer krav, utmanar och stöttar för att Du som elev ska nå Ditt mål.
Glädje, gemenskap, trivsel och trygghet kännetecknar våra skolor.