Justering av platser i antagning HT-18

Enligt antagningskansliet har Aspero Idrottsgymnasium Halmstad högt preliminärt söktryck på både ekonomi och samhällsprogrammet. Många av våra sökande har visat intresse för båda våra program. För att i större utsträckning tillgodose elevernas förstahandsprogramval kommer vi att erbjuda två klasser ekonomi och två klasser samhäll intaget HT-18.

Tidigare var planen att erbjuda tre samhällsklasser och en ekonomiklass men med den här justeringen har vi nu möjlighet att erbjuda fler elever sitt förstahandsval samt att öka antalet platser från 106 till 112. Aspero är en mindre skola vilket gör det möjlighet att vara flexibel och det tillsammans med rekrytering av personal på ekonomiprogrammet har gjort den här positiva förändringen möjlig. Förändringen innebär i dagsläget att samma elever kommer in men de får sitt förstahandsval i större utsträckning. 

Hälsningar, Magnus Isaksson (Rektor)

Halmstad