Student samt skyltar åk 3 2020

Årets utspark går av stapeln onsdagen den 10. juni kl. 15:00.

Det har kommit en del frågor om vad man (föräldrar) ska skriva för "klassbeteckning" på studentskylten. Det är naturligtvis upp till var och en att skriva vad man vill men det kan ju vara lite klädsamt om man skriver lika.
Förslaget som följer är de officiella beteckningarna på studievägen följt av klassbeteckningen (och om man vill året då utbildningen började eftersom det blir mer och mer vanligt att man använder detta som klassbeteckning istället även om vi inte gör detta på Aspero. I ert fall 17)
SASAM - Samhällsvetenskapsprogrammet, inrikting samhällsvetenskap
SABET - Samhällsvetenskapsprogrammet, inrikting beteendevetenskap
EKEKO - Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi
Exempel:
Är du ekonom och går i klass 3A skriver ni:
"EKEKO 3A" eller "EKEKO 3A 17"
Är du samhällsvetare med beteende i klass 3B skriver ni:
"SABET 3B" eller "SABET 3B 17"
Jag kan personligen tycka att varianten utan "17" är bättre. Man brukar ju skriva datumet eller året för studenten på skylten ändå så året då man började känns onödigt.

Karlskrona