Studenten

Vi är medvetna om att många redan kommit långt i planerna gällande studenten så här kommer lite information om tider och även om studentplakat:
På Aspero är dagen för studenten fredagen den 14/6. Eleverna samlas på skolan 11:00 och efter lite gemensamma aktiviter och studentlunch är det utspark 15:00. Sedan kommer frågan om vad det ska stå på plakaten. Vi har följande rekommendationer: 
Det är naturligtvis upp till var och en att skriva vad man vill men det kan ju vara lite klädsamt om man skriver lika. Förslaget som följer är de officiella beteckningarna på studievägen följt av klassbeteckningen (och om man vill året då utbildningen började eftersom det blir mer och mer vanligt att man använder detta som klassbeteckning istället även om vi inte gör detta på Aspero. I ert fall 16)

SASAM - Samhällsvetenskapsprogrammet, inrikting samhällsvetenskap
SABET - Samhällsvetenskapsprogrammet, inrikting beteendevetenskap
EKEKO - Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi
Exempel:
Är du ekonom och går i klass 3A skriver ni:
"EKEKO 3A" eller "EKEKO 3A 16"
Är du samhällsvetare med beteende i klass 3B skriver ni:
"SABET 3B" eller "SABET 3B 16"
Jag kan personligen tycka att varianten utan "16" är bättre. Man brukar ju skriva datumet eller året för studenten på skylten ändå så året då man började känns onödigt.

Karlskrona