Vad skall det stå på studentskylten?

Det har kommit en del frågor om vad man (föräldrar) ska skriva för "klassbeteckning" på studentskylten. Det är naturligtvis upp till var och en att skriva vad man vill men det kan ju vara lite klädsamt om man skriver lika. Förslaget som följer är de officiella beteckningarna på studievägen följt av klassbeteckningen (och om man vill året då utbildningen började eftersom det blir mer och mer vanligt att man använder detta som klassbeteckning istället även om vi inte gör detta på Aspero. I ert fall 15)

SASAM - Samhällsvetenskapsprogrammet, inrikting samhällsvetenskap

SABET - Samhällsvetenskapsprogrammet, inrikting beteendevetenskap

EKEKO - Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi

Exempel:

Är du ekonom och går i klass 3A skriver ni:

"EKEKO 3A" eller "EKEKO 3A 15"

Är du samhällsvetare med beteende i klass 3B skriver ni:

"SABET 3B" eller "SABET 3B 15"

 

Karlskrona