Hänsyn och respekt

Våra ordningsregler bygger på begreppen Hänsyn och Respekt. 
Att visa varandra hänsyn, att vara rädda om varandra och skolan, att måna om varandra, är våra riktlinjer.
Att respektera olikheter är en självklarhet – olikheter i bakgrund, erfarenheter och intressen berikar. Det är en styrka att lära av varandra och om varandra.

Aspero