Växa och utvecklas

Varje människa har en inneboende lust och vilja att växa och utvecklas. Att utveckla hela sin person, fysiskt, emotionellt och intellektuellt är målet och strävan för verksamheten. Devisen ”mens sana in corpore sano” (en sund själ i en sund kropp) är ledstjärna för vårt arbete med ungdomarna i Aspero. Var och en skall nå sin optimala utveckling, både inom idrott och skola, med hjälp av mentorskap och helhetssyn på utveckling och tillvaro.

Aspero