Skolplan och uppföljning/utvärdering

Vår skolplan berättar om vår verksamhet, våra gemensamma mål och strategier. 

Skolplan 2017-2020

Uppföljning

Varje år gör vi en utvärdering i årskurs 1 och årskurs 3, där vi mäter hur eleverna tycker att vi lyckats nå våra mål och uppfylla våra löften. Den utvärderar vi gemensamt för att hela tiden göra saker bättre, behålla och förfina det vi är bra på och hitta åtgärder för att förbättra våra svagheter. En ständigt lärande och en ständigt pågående förnyelse således. 

På detta sätt följer vi upp vår kvalitet både som Aspero Friskolor och som respektive Aspero Idrottsgymnasium. De lokala arbetsplanerna för varje skola visar vad vi arbetar med just nu.