Skolutveckling och kvalitet

Systematisk skolutveckling

Vi arbetar systematiskt med vår skol- och undervisningsutveckling. I en satsning på en utvecklingsgrupp genom Didaktikcentrum har en grupp pedagoger och skolledningen fått utbildning bland annat i systemteori och systemiska verktyg som vi implementerar i vår utbildning.

Kvalitetsredovisningar

Här presenteras våra kvalitetsredovisningar och olika övergripande planer. 

Aspero Friskolor:

Aspero Verksamhetsrapport 2017-2018  Tabellbilaga

Aspero Verksamhetsrapport 2016-2017  Tabellbilaga

Aspero Verksamhetsrapport 2015-2016  Tabellbilaga

Aspero Verksamhetsrapport 2014-2015  Tabellbilaga

Aspero Verksamhetsrapport 2013-2014 

Aspero Kvalitetsredovisning 2012-2013

Respektive skolort:

Göteborg 2017-18 Göteborg 2016-17 Göteborg 2015-16 Göteborg 2014-15 Göteborg 2013-14 Göteborg 2012-13 Göteborg 2011-12 Göteborg 2010-11

Halmstad 2017-18 Halmstad 2016-17 Halmstad 2015-16 Halmstad 2014-15 Halmstad 2013-14 Halmstad 2012-13 Halmstad 2011-12 Halmstad 2010-11

Karlskrona 2017-18 Karlskrona 2016-17 Karlskrona 2015-16 Karlskrona 2014-15 Karlskrona 2013-14 Karlskrona 2012-13 Karlskrona 2011-12 Karlskrona 2010-11

Lärartäthet

Ett ofta använt mått på skolors kvalitet är antalet elever per lärare. Detta mått är vanskligt på många sätt, varför vi väljer att redovisa vår faktiska lärartäthet i våra kvalitetsredovisningar, istället för den som Skolverket och SCB anger. Vi räknar helt enkelt in den personal som arbetar direkt i elevernas utbildning och lektioner överfört till heltidstjänster. På så sätt menar vi att vi ger en riktigare bild av lärartätheten, dvs antal heltidstjänster med undervisningsuppdrag.

Bland felkällorna finns det faktum att den officiella statistiken enbart räknar behöriga lärare som tagit ut lärarexamen. Detta medför att vissa av våra idrottstränare, som av förklarliga skäl inte alltid är utbildade gymnasielärare samtidigt som de har högsta tränarkompetens inte syns i statistiken.