Att söka till Aspero

Idrottsprofil eller NIU

Du tas in på våra utbildningar på poäng från grundskolan. För NIU gäller att specialidrottsförbundet ska ha tagit ut dig till NIU. Detta sker på särskilda uttagningar.

 

IDROTTSPROFIL
Kombineras med våra utbildningar Aspero Ekonomi och Aspero Samhälle.
Den här varianten har de allra flesta av våra elever.

 

NIU
Vi har nationellt godkänd idrottsutbildning i fotboll. Om du är uttagen till NIU av specialförbundet. ska du söka det eller de program du vill gå i rangordning och tilsammans med NIU. NIU kombineras med våra utbildningar Aspero Ekonomi och Aspero Samhälle.

Antalet platser på NIU är begränsat, men du kan alltid tas in på profilen, så att du får idrott på Aspero.

 

För att vara säker på att gå på Aspero, om vi har fler sökande till NIU-platserna än vi får ta in, gör du två val i Indra: både NIU och dessutom det eller de program du vill gå, och kommer då med i idrottsprofilen. Till exempel kan du välja 1. Aspero Samhälle + NIU fotboll 2. Aspero Ekonomi + NIU fotboll, 3. Aspero Samhälle, 4. Aspero Ekonomi.

 

Intagningskansliet

Vi har samverkan med Göteborgsregionens intagningskansli, som hanterar våra ansökningar. Du söker till oss på samma sätt som till alla andra skolor.

För dig som söker elitidrottsutbildning, NIU, gäller särskilda regler. Du ska ansöka om NIU-plats enligt besked under våra NIU-idrotter, delta i uttagning/rankning och får separat besked om att du fått NIU-plats. 
Du skall också söka om utbildning hos oss på vanligt sätt. Förutsättningen för att få NIU-plats hos oss är att du först och främst kommer in på vår utbildning. Det är endast betyg som avgör detta. Idrottsmeriter räknas för att få NIU-plats.

Frågor?

Gäller det idrott? 
Hör av dig till idrottskoordinator Johanna Sundell (e-post), tel 031- 337 89 06

Gäller det antagning och skolan?
Hör av dig till rektor Jens Naezer (e-post), tel 031- 337 89 02 eller administratör Madeleine Dahlqvist (e-post), tel 031- 337 89 00

Utbildningskoder

Samhällsvetenskapliga programmet inriktning beteendevetenskap: SA
Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi: EK