Elevförsäkring

Göteborgs stad har en olycksfallsförsäkring som gäller alla barn och ungdomar som är folkbokförda i Göteborg, eller från andra kommuner och som går i kommunala eller fristående skolor i Göteborg.

Klicka här för att komma till Göteborgs stads information.