Sjukfrånvaro

 

Sjukanmälan 

Om du är sjuk måste du anmäla sjukfrånvaro senast kl.09.00 och för varje sjukdag. Om du är under 18 år, måste målsman göra anmälan.

Ny anmälan görs för varje sjukdag. 

Observera att ej anmäld sjukfrånvaro registreras som ogiltig frånvaro.

Sjukanmälan görs via telefon 031-337 89 00 från kl 07:30

 

Ledighet

Ledighet för tandläkarbesök, resor, cuper eller annat ska beviljas utav mentor i god tid innan.


Skadad

Är du skadad och inte kan träna ska detta sjukanmälas via telefon och du ska även informera din tränare.

 

 

 

Ogiltig frånvaro

Målsman/Vårdnadshavare får meddelande om ogiltig frånvaro via e-post eller sms. Observera att ogiltig frånvaro medför att CSN prövar och kan dra in rätten till studiebidrag.