Ung företagsamhet

Här på Aspero samarbetar vi med Ung Företagsamhet för att göra kurserna mer verklighetsanpassade och stimulera elevernas kreativitet och entreprenörsanda. UF:s vision är att vara bäst i Sverige på att ge unga människor en tro på sin egen företagsamhet. Det är en icke-vinstdrivande organisation som arbetar med att ge gymnasieungdomar möjlighet att träna sin företagsamhet genom  att driva företag. 

 

Elever i åk 3 som läser ekonomiprogrammet lär sig under sitt UF-år att starta, driva och avveckla ett företag. De formulerar sina egna affärsidéer och erbjuder verkliga varor och tjänster.