Ung företagsamhet

Här på Aspero samarbetar vi med Ung Företagsamhet för att göra kurserna mer verklighetsanpassade och stimulera elevernas kreativitet och entreprenörsanda. UF:s vision är att vara bäst i Sverige på att ge unga människor en tro på sin egen företagsamhet. Det är en icke-vinstdrivande organisation som arbetar med att ge gymnasieungdomar möjlighet att träna sin företagsamhet genom  att driva företag. Genom deras utbildningskoncept driver vi följande kurser:

Kommunikation och Organisation och Ledarskap.

Dessutom ämnesintegrerar vi i de profilkurser som eleverna läser.

 

Samtliga elever i åk 3 lär sig under sitt UF-år att starta, driva och avveckla ett företag. De formulerar sina egna affärsidéer och erbjuder verkliga varor och tjänster. Skolan anordnar även en traditionsenlig julmässa där företagen får en chans att planera och iordningsställa en monter. Samtidigt får de träna sig på att uppträda på ett serviceinriktat och säljande sätt för att få sålt sina produkter och vara förberedda inför regionala mässan. Exempel på ytterligare moment som kan ingå är göra: Reklamfilm, Reklamkampanj, Hemsida, Halvårsbokslut, Personalpolicy, Fler säljtillfällen t ex vid andra mässor och skolans öppna hus, Företagspresentation inför elever i åk 2 där tvåorna representerar investerare mm. Vi tycker att det är viktigt att involvera eleverna i åk 1 och 2 och låter de få besöka mässorna som en förberedelse inför deras UF-år.

 

 

Vi som jobbar som UF-lärare är:

 

 

Therese Rickardsson

Diplomerad UF-lärare