Aspero kan idrott

Idrottsprofilen

Idrotten har vi dels som din valda idrott och dels som teori, gym eller fysträning. Du utvecklar din färdighet och teknik tillsammans med våra välmeriterade tränare, som lär dig tänka idrottspsykologiskt och träna hälsosamt.

Kombinationen av idrott och studier är Asperos profil. Här får du möjlighet att satsa på båda delar. Din individuella utveckling är i fokus, både i idrotten och skolarbetet. På idrottsprofilen läser du ämnet Idrott och hälsa, med fördjupningskurserna Idrott och hälsa specialisering 1 och Idrott och hälsa specialisering 2, utöver den obligatoriska Idrott och hälsa 1.
 

Nätverk

Vi har ett starkt nätverk av specialister för att förebygga skador och utforma rehabiliterande träning eller alternativt idrottande. Vi samarbetar med Högskolan i Halmstad och Idrottscentrum för bland annat fystester och träningsprogram.

Vårt mål är att du ska utvecklas så långt som möjligt under din tid på Aspero. Att kombinera gymnasiestudier och idrottande är vår bärande idé för din framtid.

 

Kvalitet

Vi håller hög kvalitet genom

  • meriterade och välutbildade tränare
  • välstrukturerade träningar med hög kvalitet
  • tillgång till goda träningslokaler och arenor
  • gymkort till alla eleer
  • idrottsteori - kost, näringslära, idrottspsykologi mm
  • närhet till Högskolans hall, gym och laboratorium
  • regelbundna fystester för samtliga elever
  • provträningar för sökande elever på prova-på-dagar
  • samarbete med högskolan och dess studenter på lärarutbildning och idrottsvetenskapliga utbildningen

 

Smart av träning

Ny forskning visar att unga blir smartare av träning, Läs mer!