FAQ

Hur många elever går på Aspero Idrottsgymnasium?

Idag går det 270 elever på skolan. Skolan har inte för avsikt att bli större utan kommer fortsatt att vara en liten skola. De senaste tre åren har samtliga skolans platser på skolans två program fyllts. Medelantagningspoänget till Samhällsprogrammet var senast 235 poäng och till Ekonomiprogrammet 265 poäng.

 

Vilka elever söker till Aspero Idrottsgymnasium?

Elever som vill gå på en liten skola där alla blir sedda, vill kunna kombinera högskoleförberedande studier med idrott och få de bästa förutsättningarna att nå sina mål söker till oss. Aspero Idrottsgymnasium är en friskola där beslutsvägarna är korta tack vare att en av skolans ägare och tillika VD är nära knuten till verksamheten, personalen och eleverna.

 

Vad är det bästa med Aspero Idrottsgymnasium?

Det bästa med Aspero är att man kan kombinera högskoleförberedande studier med mycket tid för individuell träning. Dessutom blir alla elever sedda av skolans lärare, tränare och rektor oavsett målsättning. Kombinationen studier och idrott ökar studiemotivationen, ger ett lugn och en trygghet bland eleverna samt skapar god gemenskap både mellan klasserna och över årskurserna. På skolan finns dessutom ett aktivt elevhälsoteam bestående av skolsköterska, kurator, speciallärare och SYV, som stöttar eleverna genom alla tre åren.

 

Hur fungerar undervisningen på Aspero?

Undervisningen leds av skolans behöriga lärare och tränare. Samtliga lärare har lärarlegitimation (förutom en språklärare som är under utbildning, men har full behörighet i sitt ämne). Samtliga tränare har tränarbehörighet och flera av dem är dessutom knutna till de olika landslagen. All undervisning är lärarledd och utgår från ett 1-till-1-koncept där samtliga elever har en egen dator. Temaarbete, där flera kurser samarbetar för att tydliggöra helheten, är ett vanligt inslag i undervisningen. 

 

Förlorar man någon behörighet till högskolan med tanke på all idrott under skoldagen?

Nej, träningarna är utlagda inom kurserna i idrott och hälsa, elevens individuella val samt inom programfördjupningskurserna, vilket innebär att inga andra kurser inom programmet drabbas eller tas bort. Tack vare att Aspero är en renodlad idrottsskola och har som mål att skapa de bästa förutsättningarna för idrottare erbjuds mer träning än på andra "idrottsskolor". 

 

Måste man elitsatsa för att gå på Aspero Idrottsgymnasium?

Nej, precis som inom studierna har alla våra elever olika målsättningar. Vi har elever som tränar 10 gånger/vecka och som satsar på att bli bäst i världen. Vi har även elever som går på Aspero för att få en god hälsa och ha roligt  samtidigt som man får en bra gymnasieutbildning. Skolans lärare och tränare har ett nära samarbete och träffas kontinuerligt för att skapa en optimal helhetsbild kring elevens studie- och idrottssatsning.

 

Hur fungerar det med boende?

Aspero Idrottsgymnasium har inget eget boende. Cirka 30-40% av eleverna kommer från en annan kommun än Halmstad (från Malmö i söder till Sollefteå i norr) och får hjälp med kontakter till hyresvärdar i Halmstad via skolan. CSN har tyvärr dragit in inackorderingsbidraget men det finns trots det fortfarande elever som får bidrag till sitt boende. Aspero rekommenderar alla elever att söka inackorderingsbidrag via CSN.

 

Hur fungerar det med lunch på Aspero?

Kosten är väldig viktig för våra elever. Skolan serverar gratis lunch från SFAB (Försvarsmakten) med god och näringsriktig mat som gör att all träning ger effekt. Eleverna har även möjlighet att ta hem en matlåda om det blir mat över. Marianne och Glenn i köket serverar även frukost och mellanmål till självkostnadspris.

 

Kan man besöka skolan för att bilda sig en egen uppfattning?

Besöksdagar i respektive idrott anordnas två gånger per läsår, se www.aspero.nu/halmstad. Under dessa dagar får man möjlighet att delta på en Asperoträning, äta lunch tillsammans med övriga elever, besöka lektioner, få information och se alla lokaler. Det finns även möjlighet att följa med under en skoldag (skugga), kontakta marcus.holm@asperofriskolor.se för att boka en dag.

 

Hur ansöker man till Aspero Idrottsgymnasium?

Informationen finns på www.aspero.nu/halmstad. Anmälan till ELIT fotboll och NIU bordtennis, handboll och golf sker senast 1 december. Ansökan till profil och program sker senast 1 februari via din nuvarande SYV.

Vid frågor kontakta marcus.holm@asperofriskolor.se