Olycksfallsförsäkring

Våra elever är olycksfallsförsäkrade via Folksam.

Vid skada, ring 0771-950 950 och uppge avtalsbeteckningen K50537 samt Aspero Friskolor, så hjälper handläggaren dig vidare.

Försäkringen gäller dygnet runt och du hittar vårt avtal och villkor här.

(Det här är ursprungsavtalet med avtalsnumret, därav följer att det står 2003 på dokumentet, men det förlängs årligen.)