Att söka till Aspero

ANTAGNINGSKANSLI
Vi samverkar med Göteborgsregionens antagningskansli, som hanterar våra ansökningar. Du söker till oss på samma sätt som till alla andra skolor. Till NIU-utbildningar måste du dessutom anmäla dig till uttagning via respektive specialidrottsförbund. 

ANSÖKNINGSDATUM
Sista ansökningsdag till program med idrottsprofil är 1 februari.

För NIU-uttagning är sista ansökan den 1 december.

IDROTTSPROFIL
Idrottsprofil kan kombineras med båda våra utbildningar Aspero Ekonomi och Aspero samhälle. Den här varianten har de allra flesta av våra elever.

NIU (nationellt godkänd idrottsutbildning)

NIU kan kombineras med båda våra utbildningar Aspero Ekonomi och Aspero Samhälle.

Aspero Idrottsgymnasium Göteborg har nationellt godkänd idrottsutbildning i fotboll och tennis.

För dig som söker NIU gäller särskilda regler. Idrottsfärdigheter räknas för att få NIU-plats.

Du ska ansöka om NIU-plats enligt besked under våra NIU-idrotter senast 1 december, delta i uttagning/rankning och får separat besked om att du fått NIU-plats. 

Om du är uttagen till NIU av specialförbundet ska du senast 1 februari söka det eller de program du vill gå i rangordning och tillsammans med NIU. Antalet platser på NIU är begränsat, men du kan även söka idrottsprofilen som erbjuder samma tränare och träningsanläggningar men som har ett träningspass mindre.

För att vara säker på att gå på Aspero, om vi har fler sökande till NIU-platserna än vi får ta in, gör du två val i Indra: både NIU och dessutom det eller de program du vill gå, och kommer då med i idrottsprofilen.
Till exempel kan du välja:
Aspero Samhälle + NIU
Aspero Ekonomi + NIU
Aspero Samhälle
Aspero Ekonomi

Förutsättningen för att få NIU-plats är att eleven dels kommer in på NIU och dels kommer in med sina betyg på valt program. Det är endast betyg som avgör detta.

UTBILDNINGSKODER
Samhällsvetenskapliga programmet inriktning beteendevetenskap: SA
Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi: EK

FRÅGOR
Gäller det idrott? Kontakta idrottskoordinator Johanna Sundell, tel 031- 337 89 06

Gäller det antagning och skolan? Kontakta rektor Jens Naezer, tel 031- 337 89 02 eller administratör Madeleine Dahlqvist, tel 031- 337 89 00