BESÖK ASPERO

Innan du söker till Aspero är du varmt välkommen att besöka vår skola. Vi rekommenderar att du besöker fler skolor för att få en uppfattning om vilken skola som passar just dig. Stämningen på vår familjära skola kan inte riktigt beskrivas i bilder och ord, utan du är välkomnnen att själv uppleva vår gemytliga atmosfär. På Aspero erbjuder vi flera olika besöksalternativ och vårdnadshavare är alltid välkomna att följa med (Obs! Max en vårdnadshavare per elev p.g.a. Covid-19).

I år ser våra besöksmöjligheter på Aspero lite annorlunda jämfört med tidigare år, till följd av Covid-19. På våra eventdagar kommer max 25 besökande elever att delta. På våra informationskvällar och vår informationsdag kommer vi maximalt att ta emot 20 besökande elever plus en medföljande vårdnadshavare. Till samtliga tider anmäler man sitt deltagande via länkarna nedan. Vänligen respektera antalet besökare per tillfälle samt kom endast om du har anmält dig och inte uppvisar några symptom på sjukdom. Besökstillfällena är planerade så att det vid samma tidpunkt är så få elever på skolan som möjligt för att bidra till minskad smittspridning. 

Om du inte skulle få plats på någon av besökstiderna kontaktar du vår idrottskoordinator Jimmy Karlsson för mer information.


Eventdagar

På våra eventdagar får du förutom skolinformation även vara med på ett träningspass tillsammans med andra intresserade elever samt våra duktiga instruktörer.
Fotbollsdag 18/11 & 25/11
Golfdag 28/9
Handbollsdag 3/11
Fitnessdag 21/10 & 26/11
Hockeydag 11/11

Informationsdag/kväll torsdag 19/11

På våra informationstillfällen kommer du få en gedigen skolinformation av vår rektor samt idrottskoordinator. Här finns även chans att ställa de frågor du vill ha svar på.
Till anmälningsformulär

Skuggning

Gällande skuggningar som innebär att man följer med en befintlig klass under en skoldag kommer vi i höst vara väldigt restriktiva med. Detta  p.g.a att vi inte vill blanda utomstående elever med våra befintliga i situationen som är. Däremot är alla välkomna att besöka oss på våra schemalagda besöksdagar, till vilka man anmäler sitt deltagande till senast fyra dagar innan, se info ovan. Vi hoppas ni alla har förståelse för detta! 

För mer information, kontakta Jimmy Karlsson