År 2020

Aspero Göteborg certifieras som NIU av Svenska Tennisförbundet.

År 2018

Its Learning ersätter Asperos tidigare lärplattform Fronter.

År 2017

Våra tre Asperoskolor fyller för första gången samtliga elevplatser och har kö till utbildningarna.

År 2015

Malin Nermark tillträder som ny VD.

Göteborgskolan flyttar in i nybyggda Prioritet Serneke Arena, Nordens största multisportarena. De nya förhållandena bidrar starkt till ökad popularitet och höga ansökningssiffror.

År 2014

Aspero Idrottsgymnasium fick utökat statsbidrag och tillsatte 8 nya förstelärare.

År 2013

Den starka nedgången i rikets antal elever i gymnasieåldrarna tillsammans med den rådande konkurrensen leder till att enheten i Borås avvecklas. Aspero tar ett stort ansvar för de innevarande eleverna och ger dem en fullständig utbildning fram till elevernas student.

Regeringen inför riktade statsbidrag för förstelärare. Det första året tillsatte Aspero Idrottsgymnasium en förstelärare.

År 2012

Aspero Halmstad certifieras som NIU av Svenska bordtennisförbundet.

År 2011

Aspero inför Macdatorer till elever och personal i syfte att öka elevernas måluppfyllelse och utveckla den pedagogiska verksamheten.

Skolverket inför genom GY11 särskilt tillstånd att bedriva idrottsundervisning NIU, Nationellt Godkänd Idrottsutbildning. Aspero Idrottsgymnasium certifieras i idrotterna fotboll, handboll, golf och innebandy.

År 2010

Karlskronaskolan flyttar till ett mer centralt läge i BLT:s redaktionslokaler på Landbrogatan bredvid Hoglands park. Det gamla fina trähuset renoverades och förbereddes för undervisningsändamål.

År 2008

Vår skola i Karlskrona startas. Skolan förläggs i området Rosenholm, som tidigare varit militärförläggning men som hade genomgått en förvandling till idrottscentrum.

År 2005

Göteborgskolan flyttar till nya lokaler på Kviberg.

År 2003

Uppstart av skolan i Göteborg med stort elevintresse.

År 2002

Nordic Business Institute övergick till Aspero Friskolor AB.

Uppstart av skolorna i Borås och Halmstad med stort elevintresse.

År 2001

På hösten 2001 lämnade det nybildade företaget Nordic Business Institute in tre ansökningar till Skolverket, om att starta fristående gymnasieutbildning på tre orter: utöver Halmstad även Borås och Göteborg. Alla tre ansökningarna fick bifall.

År 2000

De ledande idrottsklubbarna i Halmstad: Drott (handboll), Hammers (ishockey) och HBK (fotboll), hade under flera år känt av att deras talanger lämnade staden för att utvecklas idrottsligt på riksidrottsgymnasier på olika platser utanför hemorten och att de därigenom förlorade lovande spelare och tappade potentiell utveckling för lagen. De hade uppvaktat Halmstads kommun med förfrågan om att inrätta en idrottsprofil för stadens lovande unga idrottare, men utan att få gehör.

Samtidigt hade klubbarna ett sedan tidigare gott samarbete med Lill-Marie Drotz (VD Aspero 2002-2015) genom hennes dåvarande arbetsplats på ett utbildningsföretag, som genomförde utbildningar för att spelare skulle ha en civil grund att stå på efter idrottskarriären. Detta personliga samarbete var grunden till att man gemensamt började fundera över hur det skulle vara möjligt att lämna in en ansökan om att starta ett fristående gymnasium med idrottsinriktning. Hallands Idrottsförbund agerade aktivt stödjande och medverkade i förankringsarbetet med klubbar och föreningar.