År 2003

Uppstart av skolan i Göteborg med stort elevintresse.