År 2008

Vår skola i Karlskrona startas. Skolan förläggs i området Rosenholm, som tidigare varit militärförläggning men som hade genomgått en förvandling till idrottscentrum.