År 2013

Den starka nedgången i rikets antal elever i gymnasieåldrarna tillsammans med den rådande konkurrensen leder till att enheten i Borås avvecklas. Aspero tar ett stort ansvar för de innevarande eleverna och ger dem en fullständig utbildning fram till elevernas student.

Regeringen inför riktade statsbidrag för förstelärare. Det första året tillsatte Aspero Idrottsgymnasium en förstelärare.