År 2001

På hösten 2001 lämnade det nybildade företaget Nordic Business Institute in tre ansökningar till Skolverket, om att starta fristående gymnasieutbildning på tre orter: utöver Halmstad även Borås och Göteborg. Alla tre ansökningarna fick bifall.