GDPR

Integritets- och datasäkerhet

Dataskyddsförordningen som gäller från 28 maj 2018 innebär skärpningar av skyddet för personlig integritet och hantering av personuppgifter.

På Aspero minimerar vi insamling av uppgifter och lagringstid samt maximerar datorsäkerheten. Alla hantering av personuppgifter ska ske via säker inloggning bakom komplexa lösenord. Endast berörd personal har tillgång till uppgifter om enskilda elevers situation och utveckling.

Personuppgiftsansvarig är Aspero Friskolor AB, organisationsnummer 556636-3973 och VD Malin Nermark.

Vi har personuppgiftsavtal med de företag/instituationer som hanterar personuppgifter för vår räkning.

Dataskyddsombud är IT-ansvarig, Oscar Drotz, som ansvarar för registerförteckning och bevakar användning av personuppgifter och riskinventering i samband med detta.

I dokumentet Integritets- och datasäkerhetspolicy finns övergripande information om hur vi behandlar personuppgifter.

Ytterligare information om Dataskyddslagen / GDPR finns på Datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se