Info till våra elever och vårdnadshavare

Länkar till våra elevsystem

Its Learning - Vår lärportal

Adelanet - Studieplan

Skola24 - Schema och frånvaro

Elevguiden 2020/21

Läsårsplanering - Översiktligt schema

Läsårstider

Sjukanmälan görs antingen via appen Skola24 eller via telefon på nr: 0515-777111 (Mail/sms går till vårdnadshavare efter inringd sjukanmälan.)