Elevhälsa

 • Kontaktbild Ewa Thersthol
  Skolsköterska/Kurator
 • Kontaktbild Sarah Thornberg
  Skolläkare
 • Kontaktbild Johanna Sundell
  SYV
 • Kontaktbild Jens Naezer
  Rektor
 • Kontaktbild Johan Nyström
  Biträdande rektor, speciallärare
 • Kontaktbild Barbro Lindquist
  Skolpsykolog