Systematiskt kvalitetsarbete Aspero Friskolor

På Aspero Friskolor är vi måna om att teori och praktik hänger ihop. De styrdokument som gäller för Sveriges alla skolor är utgångspunkten i vårt kvalitets- och utvecklingsarbete och det fokuset är lika självklart som undervisningen i varje klassrum. För att våra elever ska få en undervisning som ligger i linje med läroplanen och skolforskningen har vi arbetat fram en systematik där vi konkretiserar vad vi vill nå, hur vi ska göra det samt hur vi utvärderar och analyserar denna process. 

Lärande är lika fantastiskt som det är komplext och vi lär oss hela tiden. Vill du läsa mer om vårt kvalitets- och utvecklingsarbete får du gärna ta del av vår sammanfattning Systematiskt kvalitetsarbete på Aspero Friskolor.

asperos pedagogiska profil

Här nedan publicerar vi de senaste rapporterna från våra skolenheter (kvalitetsredovisningar) samt vår övergripande verksamhetsrapport.

Kvalitetsredovisning Halmstad 22/23

Kvalitetsredovisning Karlskrona 22/23

Kvalitetsredovisning Göteborg 22/23

Aspero Verksamhetsrapport 2021-2022