SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL

På Aspero jobbar vi ständigt med att utveckla vår verksamhet och vi tar mer än gärna emot din feedback.

Du har all rätt att uttrycka dina åsikter om vår skola och utbildning. Du har också rätt till ett bra bemötande, att bli respekterad och lyssnad på. Ett klagomål ger oss möjlighet att ta itu med eventuella problem eller missförstånd som har uppstått. Det är en möjlighet för oss att ge god kvalitet och bli ännu bättre på det vi gör. Har du en synpunkt eller ett klagomål bör du i första hand vända dig till personalen på våra skolor alternativt till skolans rektor. Det är rektor som ansvarar för, och beslutar om, frågor som rör skolans dagliga verksamhet och inre organisation. I andra hand är du välkommen att lämna din synpunkt eller klagomål via detta formulär som går direkt till huvudmannen för Aspero. Vi ser gärna att du som lämnar synpunkter eller klagomål noterar dina kontaktuppgifter så att vi har möjlighet att återkoppla till dig i ärendet.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input