SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL

Aspero vill gärna få kännedom om synpunkter, förslag och klagomål som rör vår verksamhet. Det är en viktig del i vårt kontinuerliga uppföljnings- och utvecklingsarbete.

Framföra synpunkter och klagomål

Du kan lämna synpunkter eller klagomål genom att fylla i webbformuläret nedan. Dina synpunkter eller klagomål lämnas alltid vidare till ansvarig rektor för behandling. Du kan också framföra dina synpunkter muntligt. 

Vi ser gärna att alla som lämnar synpunkter eller klagomål lämnar kontaktuppgifter. Det ger oss möjlighet att återkoppla till dig i ärendet.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input